Kwaliteit

Onze werkwijze

Je meldt je aan als zorgklant bij Inner Focus telefonisch of per mail. Er worden een aantal korte vragen gesteld aan je, zoals wie je bent en wat je zorgvraag is.

Vervolgens wordt er een kennismakingsgesprek gepland, deze zal ongeveer 1 uur in beslag nemen. Hierin kun jij je hulpvraag en je wensen toelichten, wij zullen ons verder voorstellen en vertellen wat we voor jou zouden kunnen betekenen. Op basis van de eerdere vragen zal het kennismakingsgesprek gedaan worden door iemand van ons team, waarvan wij denken dat die de beste match is voor jou en je zorgvraag.

Dit is eerste gesprek vindt plaats binnen 2 weken na je aanmelding. Het kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos. Mochten wij het idee hebben dat wij niet de juiste kennis en/of ervaring hebben of beste match voor jou zijn dan geven wij dit direct aan.

Na het kennismakingsgesprek neem je de tijd om na te denken of wij inderdaad de beste match voor je zijn. Wanneer je besluit om gebruik te maken van Inner Focus dan bespreken we samen wie je gaat begeleiden. Daarna zal de begeleiding worden opgestart. Deze opstart is binnen 4 weken of na ontvangst van het akkoord van werkgever en/of gemeenten als dit van toepassing is.

Gedurende de eerste afspraken gaat het vooral om elkaar beter te leren kennen, de hulpvraag tijdens deze afspraken uitgediept. Binnen 6 weken na aanvang van de begeleiding is er een goed plan van aanpak. We nemen hiervoor deze tijd, omdat het lastig is om alles binnen 1 uur te vertellen, vooral aan iemand die je nog niet kent. Deze tijd is ook nodig om samen te kijken welke aanpak het beste bij je past, zodat het echt maatwerk wordt.

Tijdens de begeleiding werk je samen aan je doelen, vaak door inzicht gevende gesprekken. Mocht tijdens de begeleiding blijken dat de hulpvraag verandert, dan wordt de begeleiding en het plan van aanpak daarop aangepast. Als blijkt dat de begeleiding niet toereikend genoeg is en behandeling nodig is dan wordt dit natuurlijk met je besproken en samen wordt bekeken wat wel de juiste zorg is.

Gedurende de begeleiding wordt ook het sociaal netwerk in kaart gebracht. Waar nodig kan dit tijdens de begeleiding verder worden uitgebreid. Dit zodat na de begeleiding teruggevallen kan worden op dit netwerk. Hierdoor wordt de eigen regie in de toekomst verder veiliggesteld.

De begeleiding is ook na kantoortijden bereikbaar in geval van calamiteiten. Mocht je persoonlijke begeleid(st)er vakantie hebben, dan neemt een ander teamlid dit over. Dit wordt vooraf besproken, zodat duidelijk is wie aanspreekbaar is.

Kwaliteit

Inner Focus besteedt veel aandacht aan kwaliteit. Kwaliteit in de te geven begeleiding, kwaliteit van werkomstandigheden voor de begeleiders, maar ook achter de schermen staat kwaliteit voorop. Sinds 3 maart 2023 zijn wij KIWA gecertificeerd. ISO 9001:2015.

Onze begeleiders breiden elk jaar hun kennis uit. Daarnaast hebben ze elke 6 weken intervisie en minstens 6 keer per jaar supervisie. Onze begeleiders werken onderling samen waar dat nodig is.

Als zorgklant heb je minimaal één keer per half jaar een evaluatiegesprek met je begeleider over de voortgang van het begeleiding- en/of coaching traject. Natuurlijk beweegt de begeleiding met je tijdens het traject. Mocht je toch geen klik hebben of niet tevreden zijn dan meld je dit direct, want bij Inner Focus sta je voorop.

Focus op

Onze kernwaarden

Ons team van begeleiders werken allemaal op HBO-niveau en hebben ieder een een eigen specialisatie. Wij werken vanuit onze 5 kernwaarden.

Mogelijkheden

Vaak zijn er meer mogelijkheden dan je denkt. Wij maken gebruik van diverse methoden, zodat jij de beste mogelijke begeleiding krijgt.

Puur

We zijn helder over wie we zijn, wat we doen en hoe we werken. Jij bent puur en uniek. Daarom werken we niet met een standaard methode, aanpak van protocol.

Energie

Alles draait om energie. Zonder een goede balans in je energie kun je niet werken aan je uitdaging. Onze begeleiders zetten hun energie in om je te ondersteunen.

Samenwerken

Door samen te werken aan de slag om te gaan met jouw uitdaging sta je sterker. We werken samen met behandelaars en anders begeleiders.

Kennis

Kennis

Met onze kennis geven we je nieuwe inzichten. Dit vergroot je zelfkennis, waardoor je nog beter weet wat goed voor je is en wat werkt voor jou.